Thông Tin

I. GIAO DỊCH TỰ DO (trực tiếp, chuyển khoản, bưu điện, …)
KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA GM trong quá trình giao dịch.

Là loại hình giao dịch tài khoản, vật phẩm do 2 bên tự giao dịch cho nhau thông qua
 các loại hình thức khác nhau và không có sự can thiệp nào của GM  trong quá trình giao dịch.
GM không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi xảy ra vấn đề lừa đảo 
về thông tin account, đồ đạc, ... trước, trong và sau khi giao dịch.


Trước khi giao dịch, 2 bên soạn tin theo cú pháp sau để xác nhận BẮT ĐẦU GIAO DỊCH.

Số điện thoại GM - 0936 178 594

Bên bán: Sử dụng Số điện thoại đăng ký của Account
nhắn tin tới GM theo cú pháp:

CTC - BÁN ACC
ID nhân vật: ................................
Số điện thoại người mua..............

Bên  mua: Nhắn tin tới GM theo cú pháp:

CTC - MUA ACC
ID nhân vật: ................................
Số điện thoại người bán..............

Trong đó, "ID nhân vật" là tên đăng nhập của Acc mà 2 bên muốn giao dịch.

***********************************************************

Khi tiếp nhận tin nhắn, GM sẽ khóa acc. Sau khi giao dịch, yêu cầu 2 bên nhắn tin tới GM 
theo cú pháp sau để xác nhận GIAO DỊCH THÀNH CÔNG và tiến hành đổi thông tin, 
nếu 1 trong 2 bên không nhắn tin, giao dịch sẽ bị hủy và vẫn sẽ khóa acc 3 ngày tranh chấp.

Bên bán: Sử dụng Số điện thoại đăng ký của Account, 
nhắn tin tới GM theo cú pháp:

CTC - BÁN ACC
ID nhân vật: .....................................
Số điện thoại người mua...................
Giao dịch: XONG

Bên  mua: Nhắn tin tới GM theo cú pháp.

CTC - MUA ACC
ID nhân vật: ..................................
Số điện thoại người bán ................
Thông tin cần đổi: Email, câu hỏi bí mật, Số điện thoại.II. GIAO DỊCH AN TOÀN - THÔNG QUA GM - GIAO DỊCH TRUNG GIAN.

GM sẽ đứng ra làm trung gian trong quá trình giao dịch 
để đảm bảo cho các bạn tránh được sự gian lận, lừa đảo. 
Team G4VN đưa ra mức phí chung cho cả giao dịch Account và giao dịch vật phẩm như sau:

Phí giao dịch trung gian: 20.000 vnđ / 1 giao dịch.
Không trung gian giao dịch Account bằng Tiền vạn.
Chỉ trung gian khi giao dịch bằng VNĐ.

Số điện thoại GM - 0936 178 594

1. Giao dịch Account.
Bên bán: Sử dụng Số điện thoại đăng ký của Account, 
nhắn tin tới GM theo cú pháp:

CTC - BÁN ACC TG
ID nhân vật: ........................................
Số điện thoại người mua......................

Bên  mua: Nhắn tin tới GM theo cú pháp.

CTC - MUA ACC TG
ID nhân vật: .........................................
Số điện thoại người bán........................
Thông tin cần đổi: Email, câu hỏi bí mật, Số điện thoại.

Trong đó, "ID NHÂN VẬT" là tên đăng nhập của Acc mà 2 bên muốn giao dịch.

Khi nhận tin nhắn, GM sẽ tiến hành khóa acc 
và nhắn tin lại cho 2 bên hẹn thời gian online 
để lấy thông tin giao dịch.

2. Giao dịch vật phẩm - Tiền vạn:

Người bán: Sử dụng Số điện thoại đăng ký của Account đang giữ vật phẩm cần bán, 
nhắn tin tới GM theo cú pháp:

CTC - BÁN VP
ID nhân vật: ......................................
Tên vật phẩm: ...................................
Thông tin vật phẩm:...........................
Giá vật phẩm: ....................................
Số điện thoại người mua....................

Trong đó, "ID nhân vật" là Tên đăng nhập của Acc đang giữ vật phẩm cần bán.

Người mua: Sử dụng Số điện thoại đăng ký của Account cần mua vật phẩm, 
nhắn tin tới GM theo cú pháp:

CTC - MUA VP
ID nhân vật: ........................................
Tên vật phẩm: .....................................
Thông tin vật phẩm: ............................
Giá vật phẩm: ......................................
Số điện thoại người bán .......................

Trong đó, "ID nhân vật" là Tên đăng nhập của Acc cần mua vật phẩm.
Trường hợp các bạn giao dịch tiền vạn, cấu trúc tin nhắn cũng như trên, 
trong đó, "Tên vật phẩm" các bạn ghi là Tiền vạn. Thông tin vật phẩm các bạn ghi   
số lượng tiền vạn.

* Hai bên đọc kỹ cấu trúc tin nhắn, cung cấp chính xác tất cả các thông tin.
Bên mua chỉ giao dịch theo thông tin mà GM cung cấp.
Khi nhận tin nhắn, GM tạm thời thu giữ vật phẩm và gửi tin nhắn cho 2 bên hẹn thời gian online để lấy thông tin giao dịch.

Chú ý: 
- GM chỉ sử dụng 1 Số điện thoại hỗ trợ duy nhất.
- Mọi hình thức giao dịch mua bán Account đều khóa Acc 3 ngày 
kể từ khi GM nhận tin nhắn của 2 bên.
- Khuyến cáo: Trong trường hợp người mua và người bán ở xa nhau, nên giao dịch bằng phương thức " Giao dịch Trung Gian "
 để đảm bảo an toàn về tài sản, tránh xảy ra tranh chấp.

Danh sách các giao dịch sẽ được update thường xuyên Tại đây
Nếu các bạn không thấy giao dịch của mình không có trong danh sách,
có thể do 1 bên chưa SMS hoặc các bạn SMS sai cấu trúc. 
Các bạn vui lòng xem SMS lại cho đúng cấu trúc.
loading